Firma,

Que arriba a saber l’Estat de nosaltres?

Centro la mirada en l’espai zero de control, on comença el procés de control de les nostres dades. On ens inscriuen quan naixem, on ens documenten identitàriament, etc. Espais que deixaran de tenir la funció de recepció d’informació per fer-se tot en línia. La informació que dipositem, per separat, té el mateix destí: l’Estat. Les estructures administratives de l’Estat tenen una funció de panòptic sobre la ciutadania.

Repensar l’espai com una forma d’exercir el poder.


Qué llega a saber el Estado de nosotros?

Centro la mirada en el espacio zero de control, donde comienza el proceso de control de nuestros datos. Donde nos inscriben al nacer, donde nos documentan identitariamente, donde registran nuestras patologías, etc. Espacios que empiezan a dejar de tener la función de recepción de información para pasar a hacerse todo online. La información que depositamos, por separado, en estos espacios, tienen el mismo destino: el Estado. Las estructuras administrativas del Estado, tienen la función de panóptico sobre la ciudadanía.

Repensar el espacio como forma de ejercer el poder.


What does the State know about us?

I Focus on the zero control space, where the process of controlling our data begins. Where they register us at birth, where they document us as individual identities, where they register our pathologies, etc. Spaces which begin to stop having the function of receiving information to become online administrative processing. The information that we place, separately, in these spaces, have the same destination: the State. The administrative structures of the State have the function of a panoptic on citizenship.

With this project I search for rethinking space as a way to exercise power.