Fuerzas y cuerpos

El fotollibre / El fotolibro / The photobook

Fuerzas y cuerpos tracta sobre la invisibilitat de la Guàrdia Civil a Catalunya. La Guàrdia Civil és un cos policial que a Catalunya sabem que existeix però mai veiem, la gent no sap ni que estan a Catalunya. Tampoc sabem quina és la seva funció. Per això parlo de la invisibilitat com a control, quan aquests cossos de seguretat són invisibles és quan són operatius, són invisibles per tenir el control. Després de molts permisos aconsegueixo accedir a les casernes de la Guàrdia Civil a Catalunya.

Aquest és un sistema de seguretat aplicat al voltant del món. En tots els llocs s’utilitza la invisibilitat com a sistema de control i operativitat. Fotografio els espais en què operen i treballen, els seus vehicles, els arxius, els camps de tir, les eines, els despatxos, fent així visible els espais de control als que els ciutadans no tenen accés.

Un dels eixos principals del capitalisme actual és el control, i el control dels estats s’exerceix, entre d’altres, des del poder de les forces policials. El títol del projecte fa referència a la llei que diu les competències que té la Guàrdia Civil a Catalunya.


Fuerzas y cuerpos trata sobre la invisibilidad de la Guardia Civil en Catalunya. La Guardia Civil es un cuerpo policial que en Catalunya se sabe que existe pero nunca lo ves, la gente no sabe ni que están en Catalunya, ves los cuarteles pero no sabes si allí hay gente. Tampoco sabemos cuál es su función. Por eso hablo de la invisibilidad como control, cuando estos cuerpos de seguridad son invisibles es cuando son operativos, son invisibles para tener el control. Después de muchos permisos consigo acceder en los cuarteles de la Guardia Civil en Catalunya.

Este es un sistema de seguridad aplicado alrededor del mundo. En todos sitios se utiliza la invisibilidad como sistema de control y operatividad. Fotografio los espacios donde ellos operan y trabajan, sus vehículos, los archivos, los campos de tiro, las herramientas y las oficinas, haciendo visibles los espacios de control a los que los ciudadanos no tienen acceso. El titulo del proyecto hace referencia a la ley que dice las competencias que tienen en Catalunya.


Fuerzas y cuerpos is about the invisibility of the Civil Guard (Guardia Civil) in Catalunya (Spain). The Civil Guard is a police force that in Catalunya (in contrast to the rest of Spain) we know that exists, but we never see; we see the headquarters but we don’t know if there are people inside. We don’t know which their function is either. That is why I am talking about invisibility as a power, when these security forces are invisible is when they are operative, they are invisible to control. After many permissions I got access to the headquarters of the Civil Guard in Catalunya.

This is a security system in a particular place, this is a universal project. Many security forces in other countries use invisibility as a control and operation system. I photograph the spaces in which they operate and work, their vehicles, the files, the shooting fields, the tools and the offices, making visible the spaces of control to which the citizens do not have access. The title of the project refers to the law that indicates the competences they have in Catalunya.

paula artes
paula artes
paula artes
paula artes
paula artes
paula artes
paula artes
paula artes